Proiect ”dubios” de modificare a OG 2/2001 privind regimul contravențiilor

 

Parlamentarul care a propus inițiativa legislativă, menționează în expunerea de motive faptul că în momentul de față comunicarea proceselor-verbale de constatare a contravenției se realizează în mod deficitar din cauza unor reglementări ambigue care lasă loc de interpretări în opinia sa.

Astfel că parlamentarul evidențiază nevoia de a pune în sarcina posturilor de poliție pe raza căruia domiciliază contravenientul, procedura de comunicare a procesului verbal, indiferent de structura care a aplicat sancțiunea.

Din punctul nostru de vedere, chiar și în momentul de față în condițiile actualelor prevederi, activitatea de patrulare este îngreunată de zecile de procese-verbale ce trebuie comunicate zilnic de către polițiștii de siguranță publică în mediul urban sau de către polițiștii din mediul rural.

Așa cum și CES a avizat nefavorabil proiectul de lege motivând că această inițiativă nu ar face altceva decât să mărească birocrația, deja prezentă la cote alarmante în Ministerul Afacerilor Interne. Guvernul nu susține acest proiect de lege, deja respins de Senat și înaintat la Camera Deputaților pentru dezbatere, aducând în discuție art. 168 din Legea nr. 134/2010 privind Codului de procedură civilă, „când legea sau instanța dispune ca citarea părților sau comunicarea anumitor acte de procedură să se facă prin afișare, această afișare se va face la instanță de către grefier, iar în afara instanței, de agenții însărcinați cu comunicarea actelor de procedură, încheindu-se un proces-verbal, potrivit art. 164, ce se va depune la dosar”.

Tot în expunerea de motive este precizat faptul că procesele-verbale întocmite de polițiile locale nu își ”găsesc destinatarul” deoarece nu fiecare localitate are un serviciu similar, neexistând posibilitatea delegării în vederea comunicării către alt agent procedural similar. În practică, la nivelul fiecărei primării există birouri și compartimente care pot foarte ușor să procedeze la comunicarea amenzii, având la dispoziție angajați cu calitatea de agent procedural.

De asemenea , agenții constatatori pot fi și angajați ai Compania Națională de Administrarea a Infrastructurii Rutiere, SNTFC CFR Călători SA, poliția locală, garda de mediu, inspectoratul teritorial de muncă, autoritatea națională pentru protecția consumatorilor, iar în lipsa unei reglementări clare și în absența mențiunii că procesele-verbale pot fi trimise și primăriei, ne vom afla în situația în care polițistul va fi nevoit să umble cu diplomatul după el zi de zi pentru a efectua activități poștale.

Vă vom ține la curent cu acest demers cât și cu celelalte inițiative legilative de interes pentru profesia noastră.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL