Proiectul de modificare a Statutului Polițistului a trecut de Senat

Varianta votată de Senat:

Dacă în forma promovată de inițiatorii proiectului din Senat au fost prevăzute 11 puncte de modificare a Statutului, în forma adoptată la vot acesta a mai rămas doar cu 5 din cele propuse. Din cele 5 puncte care au rămas în proiectul înainta la Camera Deputaților, 2 au suferit modificări substanțiale.

Propunerile eliminate de la adoptare:

 1. Reglementarea prin ordin de ministru a procedurii de recrutare, selecție și repartizare a absolvenților instituțiilor de învățământ polițienești, inițiativă care a avut ca scop transparentizarea actului de numire în funcție noilor polițiști care încă de la momentul înscrierii la admitere ar fi știut numărul de locuri disponibile per județ;
 2. Reglementarea semnelor și a tatuajelor în sensul modificării restricțiilor impuse în prezent la admitere;
 3. Adoptarea unui Ghid al carierei polițiștilor, un document atât de necesar în contextul deprofesionalizării instituției;
 4. Limitarea perioadei de împuternicire și eliminarea posibilității de ”desemnare” a fostului împuternicit după expirarea perioadei în cauză;
 5. Drepturile bănești pentru polițistul pus la dispoziție;
 6. Reducerea termenelor de decădere și prescripție în cazul sancțiunilor disciplinare ce se pot aplica polițiștilor.

Propuneri prinse în proiectul votat și adoptat de Senat:

 1. Acordarea gradului profesional în funcție de vechime agenților care trec în corpul ofițerilor sau absolvenților cu diplomă de licență al unui program de studiu organizat la forma de învățământ cu frecvență și frecvență redusă;
 2. Menținerea pe post a noilor polițiști încadrați pe o perioadă de 5 ani de la prima numire în funcție, cu excepția reorganizării unității sau în cazuri speciale ori prin promovarea unui concurs, însă după satisfacerea a jumătate din stagiu;
 3. Poate fi împuternicit doar polițistul care îndeplinește condițiile legale de ocupare a acelui post și dacă nu este sub efectul unei sancțiuni;
 4. Identificarea posturilor în cazul mutării la cerere a postului se va face prin intermediul unui sistem informatic, procedură care va eficientiza și transparentiza acest proces;
 5. Programul de lucru, formele de organizare și repausul se vor stabili prin ordin al ministrului afacerilor interne după consultare organizațiilor sindicale reprezentative.

Vă vom ține la curent cu parcursul acestui proiect legislativ.

Schimbarea suntem noi,

ECHIPA SIDEPOL.