Propunerile SIDEPOL transpuse în Statutul polițistului

La data de 07.05.2024, Ministerul Afacerilor Interne,  a pus în transparență decizională Proiectul ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/ 2002 privind Statutul Polițistului.

Ministerul Afacerilor Interne a luat în considerare necesitatea întăririi cadrului normativ pentru protecția juridică a polițiștilor, precum și necesitatea punerii în acord a statutului polițistului cu deciziile recente ale Curții Constituționale a României care vizează domeniul de referință, prin care a fost constatată neconstituționalitatea unor dispoziții din cuprinsul Legii nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completările ulterioare.


VEZI DOCUMENTUL INTEGRAL

Analizând proiectul de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, se constată că modificările principale se referă la:

1. Decontarea cheltuielilor de asistență juridică

reprezintă  sprijinul instituțional acordat polițistului care dobândește o anumită calitate procesuală într-un proces penal sau civil ce are ca obiect fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu, sau care are sau a avut, într-un proces penal, calitatea de persoană vătămată printr-o faptă de ultraj sprijin ce se materializează prin decontarea cheltuielilor de asistență juridică;

2. Acordarea gradelor profesionale 

– cu referire la  acordarea gradelor profesionale absolventului cu diplomă de licență al unui program de studii organizat la forma de învățământ cu frecvență, respectiv cu frecvență redusă în cadrul Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza», în funcție de vechimea acestuia în structurile Ministerului Afacerilor, i se va acordă gradul profesional echivalent.

3. Cercetarea disciplinară și materială au fost modificate și/sau introduse în Statutul polițistului o serie de dispoziții, în acord cu deciziile Curții Constituționale a României și cu nevoile instituției astfel:

instituirea posibilității aplicării măsurii „atenționării”, ca măsură administrativă cu rol preventiv, însă numai după parcurgerea fazei de cercetare prealabilă pentru faptele care constituie abateri disciplinare, comise cu vinovăție de către polițist, dar care prezintă o gravitate redusă, ținându-se cont la aprecierea aplicării măsurii și de recunoașterea săvârșirii faptei care face obiectul cercetării prealabile;

modificarea raporturilor de serviciu ale polițistului în perioada cercetării disciplinare, va fi posibilă, astfel că va fi instituit cadrul normativ care să permită continuarea cercetării disciplinare la noua unitate;

abrogarea dispozițiilor privind mandatul membrilor Consiliului, determinată de lipsa unui număr mare de polițiști din aceeași specialitate existentă la nivelul anumitor unități de poliție și instituirea unor norme care să vizeze, printre alte criterii de desemnare în cadrul Consiliului de disciplină, și participarea echitabilă a membrilor colectivului, prin raportare la numărul de desemnări anterioare;

– polițistul răspunde civil pentru întreaga pagubă, calculată la data constatării acesteia, produsă cu vinovăție patrimoniului unității sau patrimoniului Ministerului Afacerilor Interne, prin acțiunile ori inacțiunile sale care nu au legătură cu atribuțiile de serviciu;
polițistul răspunde material în limita a trei salarii lunare nete, calculate la data constatării pagubei, pentru pagubele cauzate, cu vinovăție, patrimoniului unității sau patrimoniului Ministerului Afacerilor Interne, prin acțiunile ori inacțiunile sale desfășurate în legătură cu atribuțiile de serviciu.

5. Alte modificări :

se referă atât la faptul că, probele la concursurile de ocupare a posturilor vacante, vor fi înregistrate  audio și video în mod obligatoriu, cât și la tatuaje şi suspendarea din funcţie.

Organizația noastră sindicală, a avut mai multe solicitări pentru conceperea unui statut european și un ghid al carierei, însă acestea zac prin sertarele Parlamentului, astfel că cele două acte normative sunt doar cârpite, mai mult ca urmare a deciziilor de neconstituționalitate ale CCR. O parte din propunerile noastre se regăsesc în actualul proiect al OUG de modificare.

Vezi propunerile noastre anterioare:


VEZI PROPUNERILE SIDEPOL DIN 2022

Schimbarea suntem noi!

ECHIPA SIDEPOL