Ratele la credite pot fi amânate. Vezi condițiile ordonanței

 

Principalele condiții de suspendare a ratelor la credite și facilități, sunt:

  • obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020;
  • De prevederile prezentei ordonanțe de urgență beneficiază debitorii care au încheiat un contract pentru obținerea unui credit care nu a ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată;
  • Facilitatea prevăzută anterior poate fi acordată doar pentru creditele care nu înregistrează restanțe la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României;
  • Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poșta electronică,  cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;
  • Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată potrivit art. 2 se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare;
  • Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. La această creanță dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare;
  • Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, denumit în continuare MFP, garantează în procent de 100% plata dobânzii calculate potrivit art. 4 alin. (2) aferentă creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice.

(VEZI TEXTUL INTEGRAL AL ORDONANTEI)

”Schimbarea suntem noi!”

Echipa Sindicatului SIDEPOL