Reguli de respectat dacă ieșiți din casă

Conform prevederilor art. 4 lit. a-e, pe timpul zilei, în intervalul 06.00-22.00, se poate ieși din locuință în următoarele cazuri:

În intervalul orar 6,00-22,00 se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

În aceeași ordonanță sunt prevăzute și condițiile de părăsire a locuinței pe timp de noapte, în intervalul orar 22.00.-06.00, acestea fiind următoarele:

(1) În intervalul orar 22,00-6,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. 

VEZI MODEL DECLARAȚIE PROPRIA RĂSPUNDERE ȘI MODEL ADEVERINȚĂ

(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

(5) Fac excepție de la aceste prevederi personalul din cadrul Administrației Prezidențiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituțiilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, corpului diplomatic și personalul care asigură serviciile de utilitate publică.

(6) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22,00, ora României.

Persoanele care sunt nevoie să parăseacă domiciliul pe timpul nopții și trebuie să prezinte declarația pe propria răspundere, pe care trebuie să o aibă asupra lor, o pot completa și olograf (de mână), în cazul în care nu au posibilitatea listării acesteia, fiind nevoie să treacă doar paragrafele care îi interesează din modelul declarației.

Conform textului ordonanței militare, la art. 5 alin. 6, personalul din sistemul de ordine publică și siguranță națională este exceptat de la prevederile referitoare la părăsirea domiciliului, fiind cei care asigură măsurile necesare respectării prezentei ordonanțe.

În acest context, repostăm tabelul cu sancțiunile prevăzute de cele 2 ordonanțe militare, în ideea în care este imperios necesar ca populația să înteleagă că este un moment de răscruce și respectarea indicațiilor organelor abilitate este primordială.

Rețineți faptul că, începând cu această seară, ora 22.00, intră în vigoare prevederile menționate mai sus, iar respectarea acestora nu este facultativă. Protejați-vă și nu ieșiti din casă decât dacă aveți urgențe care nu pot suporta amânare.

De asemenea, rugăm colegii care se afșă în serviciu, să aibă dotarea corespunzătoare și materialele de protecție necesare (măști, mănuși, dezinfectant), iar acolo unde acestea lipsesc sau sunt deficiențe în distribuirea lor de către instituție, vă rugăm sp ne sesizați.

Echipa Sindicatului SIDEPOL