S-a dat startul sesiunii de master profesional 2023-2024 al Academiei de Poliție

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” organizează pentru anul universitar 2023-2024 sesiunea de master profesional în vederea recrutării, școlarizării și încadrării de ofițeri specializați pentru nevoile operative ale Poliției Române.

Programul de master profesional se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă ai învățământului superior de lungă durată și absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă ai programelor de studii universitare de licență cu minim 240 de credite de studiu transferabile.

Programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice” are durata de un an, două semestre, 60 de credite de studiu transferabile și se organizează la forma de învățământ cu frecvență, domeniul de studii universitare „Drept”

Recrutarea candidaților se realizează de către structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare, denumite în continuare unități de recrutare, aflate în unitățile din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, în raport de domiciliul/reședința înscrise în actul de identitate.

De precizat că la acest master se pot înscrie inclusiv agenții de poliție care îndeplinesc condițiile prevăzute în regulament privind situația absolvirii unui program de studii universitar de lungă durată.

CONSULTĂ AICI ÎNTREGUL REGULAMENT DE ADMITERE(CONDIȚII, PROBE, TEMATICĂ, ETC.)

CONSULTĂ AICI DISPOZIȚIA DGMRU Nr. II/12947 din 18.08.2022privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice” în anul universitar 2022-2023,la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza

⚠️DESCARCĂ DOCUMENTELE NECESARE DOSARULUI DE RECRUTARE:⚠️

Anexa nr. 2 – Locuri master profesional

Anexa nr. 3 – Instrucțiuni atribuire cod unic master profesional

Anexa nr. 4 – Model cerere-tip de înscriere master profesional

Anexa nr. 5 – Consimțământ solicitare cazier

Anexa nr. 6 – Tabel candidați master profesional

Model declarație de confirmare a îndeplinirii condițiilor și criteriilor de recrutare

Model adeverință medicală eliberată de medicul de familie

Model consimțământ informat

Vă vom ține la curent în cazul unor modificări ale procesului de recrutare și admitere, iar în cazul în care aveți nelămuriri ne puteți contacta la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro.

Schimbarea suntem noi,

ECHIPA SIDEPOL.