Se vor acorda ”salariile de excelență”

acordării majorării de până la 50% din salariul de functie, conform prevederilor legii salarizării.

Fiecare unitate va primi același număr de indicatori ca și în semestrul I al acestui an, salariile pentru lucrări de excepție urmând a fi acordate în procente de de 30%, 40%, 50%.

Conducerea M.A.I. a dispus, ca 30% dintre majorări să fie alocate către structurile suport: dintre care 40% pentru funcții de conducere și 60% pentru funcții de execuție și diferența de 70% din indicatorii alocații fiecărei unități, să fie direcționați către structurile operative, pe aceleasi considerente de împărțire ca la structurile neoperative (40% conducere- 60% execuție).

O altă prevedere a celor de la minister, este aceea de a se lua în calcul și a se supune unei analize riguroase, a activității personalului care a fost implicat în desfășurarea activităților pentru limitarea răspândirii noului coronavirus.

Din experiența anilor trecuți, atragem atenția I.G.P.R. și unităților subordonate, cu privire la invitarea reprezentanților organizațiilor sindicale la aceste ședințe de conducere, nu de putine ori întâlnindu-ne cu subiectivismul anumitor șefi, în ceea ce privește întocmirea notelor de fundamentare pentru unii lucrători ”favorizați ai soartei”.

De asemenea, trebuie avut în vedere criteriul procentului de încadrare din fiecare unitate, unde, după cum bine cunoaștem cu toții, agenții depășesc numărul ofițerilor de poliție, fapt pentru care propunem analizarea notelor de fundamentare si din acest considerent și împărțirea indicatorilor primiți procentual cu funcțiile ocupate de către fiecare categorie profesională (agenți/ofiteri/personal contractual).

Reprezentanții organizației noastre sindicale vor fi prezenți în toate unitățile în care avem membri și vom susține respectarea profesionalismului, a obiectivității și echității celor care si-au făcut datoria așa cum trebuie și mai mult decât atât.

Ca de obicei termenele de efectuare a acestor activități sunt scurte sau spre deloc, probabil în cursul zilei de mâine urmând a se întocmi atât notele de fundamentare cât și să aibă loc sedinta de conducere în vederea analizării acestora, fapt pentru care, vă rugăm să ne sesizați pe orice mijloc posibil, cu privire la eventuale nereguli constatate în timpul acestui proces, la nivel local, pentru a putea interveni în timpm util, acolo unde este cazul.

Schimbarea suntem noi!
Echipa SIDEPOL