Sesiune nouă de admitere la Academia de Poliție

Ministerului Afacerilor Interne, directorul general al Direcției Generale Management Resurse Umane a emis dispozitia cu referire aspectele procedurale privind organizarea și desfășurarea recrutării și selecției candidaților în vederea participării la concursul de admitere organizat în anul 2021 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

Depunerea cererilor de înscriere:

 • Cererea-tip de înscriere se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, în perioada 28 iunie – 11 iulie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.
 •  În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun la unitățile de recrutare documentele solicitate până la data de 23 iulie 2021.
 • Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depun la unitatea de recrutare.
 • Taxa de înscriere la concurs se achită de către candidații declarați apt psihologic, în perioada 26 – 29 iulie 2021 (data operațiunii bancare).
 • Evaluarea psihologică a candidaților se realizează de specialiști din cadrul unităților de recrutare, până la data de 21 iulie 2021.
 • Tabelele nominale cuprinzând candidații la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, se transmit instituției de învățământ, până la data de 30 iulie 2021.

Susținerea probelor de admitere:

 • Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 16 – 22 august 2021.
 • Proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 25 – 26 august 2021.
 • În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar.
 • Rezultatele obținute de candidați se centralizează la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și se afișează pe site-ul instituției de învățământ, în ordinea mediilor obținute la proba de evaluare a cunoștințelor.
 • Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa admitere@academiadepolitie.ro, în perioada 28 – 29 august 2021 și se soluționează la sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza.
 • Examinarea medicală se realizează  în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 31 august – 19 septembrie 2021.
 • Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
 • Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” la data de 22 septembrie 2021.

Candidaţii declarați „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatricularea acestuia.  Activitățile prevăzute de prezenta dispoziție se desfășoară cu respectarea tuturor regulilor în vigoare stabilite la nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID -19 (distanțare socială, portul măștii, dezinfectarea pupitrelor, aparatelor ce compun traseul practic-aplicativ etc.)

VEZI TABEL TOTAL LOCURI SI ALOCAREA PE ARME

 DESCARCĂ AICI DISPOZITIA DIRECTORULUI DGMRU SI VEZI TOATE CONDITIILE

Suntem convinși că vor exista foarte multe persoane interesate să îmbrățișeze această profesie, tocmai de aceea, pe acestă cale vă urăm succes și multă putere de muncă.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

Atasamente