Ultima variantă a legii pensiilor de serviciu aproape de promulgare

Ieri, 16.10.2023 Camera Deputaților a adoptat cu majoritate de voturi(pentru=174, contra=81, abțineri=17, nu au votat=2) proiectul PL-x nr. 244/2023 privind proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

VEZI FORMA ADOPTATĂ DE CAMERA DEPUTAȚILOR SPRE PROMULGARE

Proiectul de lege a fost înaintat Secretarului general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituționalității legii.

În primul rând  trebuie menționat faptul că față de proiectul criticat de C.C.R. singurele modificări substanțiale aduse au privit, ca și normal, magistrații care în continuare vor beneficia de condiții de pensionare prielnice în comparație cu veșnicii vitregiți pensionari militari.

Astfel, în forma adoptată spre promulgare proiectul de lege conține principalele modificări de impact pentru viitori rezerviști militari, actualmente militari, polițiști și polițiști de penitenciare:

  • ”(5) Persoanele care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, îndeplinesc cerințele legale pentru obținerea unei pensii de serviciu în baza reglementărilor din legile prevăzute la alin. (1) în vigoare anterior modificărilor și completărilor aduse acestora prin prezenta lege, pot solicita, până la data de 31 decembrie 2028, acordarea pensiei de serviciu conform reglementărilor respective.”
  • Art. 281. – Pentru pensiile militare de stat stabilite până la data de 1 ianuarie 2030, baza de calcul folosită este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) – c) dintr-un număr de luni consecutive, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 3, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar, polițist sau funcționar public cu statut special, după caz, actualizate cu indicele prețurilor de consum lunar la data deschiderii drepturilor de pensie, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 28 alin. (1).”

”(2) Vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, prevăzută la alin. (1) lit. a), este de 65 de ani. Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare conform eșalonărilor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta lege.”

Anul
pensionării
Vârsta standard la
data pensionării
– ani
Vechime minimă efectivă
necesară pentru deschiderea
dreptului de pensie pentru
limită de vârstă
2030 60 25
2031 61 25
2032 62 25
2033 63 25
2034 64 25
2035 65 25

Această formă este una care va supune întregul personal militar și polițienesc la o schimbare injustă, de tipul ”modificării regulilor în timpul jocului”, pe semne că actualii legiuitori și guvernanți nu mai au pic de respect pentru această categorie socio-profesională și și-au pierdut și orice urmă de responsabilitate față de siguranța națională în contextul în care deficitul de personal din M.A.I. a atins apocalipticul număr de aproximativ 40.000 de cadre lipsă.

Vom urmări cu interes parcursul final al acestui proiect de lege și dacă acesta va fi sau nu contestat la C.C.R. Vă vom informa de îndată ce vom obține noi informații.

Schimbarea suntem noi!

ECHIPA SIDEPOL