Urmează acordarea unei noi tranșe de salarii de excelență!

În conformitate cu prevederile OMAI nr. S /107 /2018 la sfârșitul fiecarui semestru, Ministerul Afacerilor Interne prin structurile subordonate procedează la analizarea activității fiecărui angajat în vederea acordări majorări salariale de până la 50% din sold/salariul de functiei de baza, respectiv salariul de bază.

Astfel, Directia Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române la data de 15.12.2023 a transmis unităților teritoriale adresa cu numărul 421962 prin care reinterează aplicarea normelor metodologice privind conditiile de acordare a majorări de până la 50% din sold aper salariu functiei de bază, respectiv salariul de bază pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale, în semestrul I 2024, precum și criteriile de analiză a indicatoriilor de performanță realizați de către polițiștii propozabili.

Propunerile astfel formulate de către unități, în urma analizelor ce vor avea loc în ședințele de comandă, la care vor participa și reprezentanții organizației noastre sindicale, vor fi transmise către conducerea Poliției Române,  în vederea supunerii unei analize obiective, analiză la care vom participa si noi, la nivel central, pentru a diminua subiectivismul cu privire la acordarea acestui drept.

Salariile pentru lucrări de excepție urmează sa fie acordate în procente de de 30%, 40%, 50%, iar modalitatea de repartizare a indicatorilor alocați fiecărei unități este similară cu cea din procedurile anterioare: 30% dintre majorări să fie alocate către structurile suport: dintre care 40% pentru funcții de conducere și 60% pentru funcții de execuție și diferența de 70% din indicatorii alocații fiecărei unități, să fie direcționați către structurile operative, pe aceleași considerente de împărțire ca la structurile neoperative (40% conducere- 60% execuție).

Pentru o mai bună obiectivitate și imparțialitate, vă rugăm să ne aduceți la cunoștință eventuale derapaje ale șefilor privind acordarea acestor beneficii, pentru a putea să intervenim punctual si lucrătorii care chiar au muncit pentru această instituție, să primească meritele cuvenite.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL