Vor avea polițiștii un Statut modern sau cârpeală???

De 21 de ani se chinuie specialiștii Ministerului Afacerilor Interne să ”actualizeze” Statutul Politistuului și nu fac nimic altceva decât să cârpească an de an câte 1-2 prevederi declarate neconstituționale sau depășite de vremurile actuale. Până la punctul în care ”specialiștii” din M.A.I. vor accepta și părerea partenerilor de dialog social sau a angajaților cu expertiză în domeniu, în data de 06.10.2023 a fost  pus în transparență decizională proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului.

Inițiatorul acestui proiect de act normativ a precizat că a luat în considerare, necesitatea instituirii unui regim al interdicțiilor și obligațiilor fundamentat pe trăsăturile de comportament și conduita pe care trebuie să le dețină polițistul și cadrul militar din Ministerul Afacerilor Interne, în virtutea exercițiului autorității publice, cu care este învestit, în actualul context social, determinat de accelerarea fenomenului infracțional în privința consumului și a traficului ilicit de droguri.

Totodată,  Ministerul Afacerilor Interne a luat în considerare necesitatea întăririi cadrului normativ pentru protecția juridică a polițiștilor, precum și necesitatea punerii în acord a statutului polițistului cu deciziile recente ale Curții Constituționale a României care vizează domeniul de referință, prin care a fost constatată neconstituționalitatea unor dispoziții din cuprinsul Legii nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

Până aici, intențiile Ministerul Administrației și Internelor, sunt lăudabile, însă trebuie să fim atenți, altfel vom primi un măr otrăvit pe post de un mult așteptat statut al polițistului, suplu, concis și adaptat nevoilor și cerințelor polițiștilor, ancorat în anul 2023.

Pentru ca statutul polițistului să fie unul modern, comparativ cu al oricărui stat membru U.E., organizația noastră va emite si transmite puncte de vedere obiective și argumentate privind atât propunerile MAI identificate ca fiind în dezacord cu nevoile polițiștilor cât și cele izvorâte din experiența membrilor în calitatea lor de polițist.

Analizând proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, se constată că modificările principale se referă la:

1. Etica profesională care vizează următoarele aspecte:

a)-  persoanele care doresc să participe la concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne sau la ocuparea funcțiilor de polițist trebuie să se supună unei examinări medicale în scopul determinării existenței/inexistenței în organism a drogurilor sau substanțelor ilicite cu efecte psihoactive și al unei evaluări psihologice, urmând ca, în cazul neîndeplinirii acestor condiții, procedura de recrutare să înceteze pentru candidatul respectiv;

b)-  instituirea în sarcina polițiștilor a obligației de a se supune testării aerului expirat, în vederea stabilirii prezenței în organism a alcoolului, cu reglementarea expresă a situațiilor în care se realizează această testare, precum și a procedurii de urmat în ipoteza în care în urma testării se constată prezența în organism a alcoolului, procedură ce poate conduce la aplicarea unor sancțiuni disciplinare sau chiar la încetarea raporturilor de serviciu (NECESITĂ ATENȚIE n.n.);

c)-instituirea în sarcina polițiștilor a obligației de a se supunetestării preliminare și recoltării mostrelor biologice în scopul stabilirii prezenței în organism a unor droguri sau substanțe psihoactive, cu stabilirea mecanismelor aplicabile în situația în care testarea preliminară efectuată în condițiile legii indică prezența în organismul acestuia a unor droguri sau substanțe psihoactive ori polițistul refuză să se supună testării preliminare (NECESITĂ ATENȚIE n.n.);;

d)– instituirea în sarcina polițiștilor a obligației de a susține evaluarea comportamentului simulat, ca urmare a refuzului polițistului de a se supune testării aerului expirat în vederea stabilirii prezenței în organism a alcoolului, testării preliminare sau recoltării mostrelor biologice în scopul stabilirii prezenței în organism a unor droguri sau substanțe cu efecte psihoactive. Totodată, se prevede obligația polițistului de a susține evaluarea comportamentului simulat și în situația în care, cu ocazia testării integrității profesionale, se constată că polițistul supus testării a încălcat norme de etică și deontologie referitoare la atitudinea față de corupție, dar și în situația în care, cu ocazia verificărilor specifice, se constată că polițistul a încălcat norme de etică și deontologie referitoare la protecția datelor și informațiilor (NECESITĂ ATENȚIE n.n.);;

e)– instituirea în sarcina polițiștilor a interdicției de a consuma substanțe psihoactive fără prescripție medicală sau droguri ori să se afle sub influența acestora ori a băuturilor alcoolice în timpul serviciului, precum și pe timpul portului uniformei de serviciu sau a armamentului din dotare (NECESITĂ ATENȚIE n.n.);;

f)– reglementarea unei noi situații de punere la dispoziție de la data la care testarea preliminară efectuată în condițiile legii indică prezența în organismul polițistului a unor droguri sau substanțe psihoactive ori de la data la care polițistul refuză să se supună testării preliminare a prezenței în organism a drogurilor sau a substanțelor psihoactive (NECESITĂ ATENȚIE n.n.);;

g)– reglementarea unor noi situații în care raportul polițistului se suspendă de drept, respectiv în cazul în care analizele efectuate asupra mostrelor biologice recoltate în condițiile legii stabilesc prezența în organism a unor droguri sau substanțe psihoactive sau în cazul în care polițistul refuză să se supună recoltării mostrelor biologice în scopul stabilirii prezenței în organism a unor droguri sau substanțe psihoactive, precum și în cazul în care nu susține evaluarea comportamentului simulat, în condițiile legii (NECESITĂ ATENȚIE n.n.).

2. Decontarea cheltuielilor de asistență juridică  reprezintă  sprijinul instituțional acordat polițistului care dobândește o anumită calitate procesuală într-un proces penal sau civil ce are ca obiect fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu, sprijin ce are în vedere inclusiv prezumția de nevinovăție, dacă vorbim de cauzele penale în care polițistul are calitatea de suspect/inculpat.

3. Acordarea gradelor profesionale cu referire la  acordarea gradelor profesionale absolventului cu diplomă de licență al unui program de studii organizat la forma de învățământ cu frecvență în cadrul Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne în funcție de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne este motivată de necesitatea reevaluării cadrului legislativ pentru punerea în acord a acestuia cu reținerile din Decizia Curții Constituționale nr. 298/2021.

4. Cercetarea disciplinară au fost modificate și/sau introduse în Statutul polițistului o serie de dispoziții, în acord cu deciziile Curții Constituționale a României și cu nevoile instituției.

5. Alte modificări – se referă printre altele și la faptul că, probele la concursurile de ocupare a posturilor vacante, pentru claritate și aplicare unitară, în mod expres, vor fi înregistrate  audio și video.

Prin acest proiect de modificare și completare, se pune în concordanță Decizia Curții Constituționale  nr. 833/2020 în ceea ce privește instituirea posibilității aplicării măsurii „atenționării”, ca măsură administrativă cu rol preventiv, însă numai după parcurgerea fazei de cercetare prealabilă pentru faptele care constituie abateri disciplinare, comise cu vinovăție de către polițist, dar care prezintă o gravitate redusă, ținându-se cont la aprecierea aplicării măsurii și de recunoașterea săvârșirii faptei care face obiectul cercetării prealabile.

Astfel, față de polițiștii care fac obiectul unor cercetări în care abaterea disciplinară are un grad redus de gravitate, se poate dispune aplicarea măsurii ,, atenționării”, măsură care nu atrage și alte efecte negative pentru polițiștii în cauză.

Ca element de noutate, mai există si prevederi privind recompensarea anumitor politisti, privind activități de informații, control, investigații și de urmărire penală ce au condus la indisponibilizarea în vederea confiscării a unor sume de bani, valori sau bunuri cu 5% din valoarea cumulată, dar nu mai mult de 20 salarii medii brute pe economie.

Există mai multe discrepante si ”scăpări”, probabil intenționate, cât și faptul că pe lângă mult anunțatele modificări, au mai apărut ”unele de ultim moment”, care trebuie neapărat puse în discuție și dezbătute temeinic.

Organizația noastră sindicală va face propuneri pertinente pe acest proiect, pentru că în mod clar nu suntem de acord cu tot ceea ce specialiștii din MAI vor sa ne bage pe gât, mai ales și pentru faptul că de mai mulți ani tot solicităm un statut european și un ghid al carierei, însă acestea doar sunt cârpite din loc în loc și așteptăm propunerile dvs. la adresa de mail sidepol@sindicatulpolitistilor.ro, pentru a putea avea un feedback real al problemelor cu care v-ati confruntat de-a lungul carierei profesionale.

Vezi Proiectul de Lege Modificare Statut

Schimbarea suntem noi.

Echipa Sidepol.