Problemele polițiștilor discutate cu conducerea M.A.I.

Din partea Federației, prezent la ședință a fost secretarul general, Alen NUTU care a reprezentat și celelalte sindicate afiliate, iar din partea ministerului secretarul de stat Aurelian PĂDURARU, consilierul pe probleme de dialog social Ionel BABUȘ, directorul adjunct al DGF cms. șef Răzvan GRECU, din partea DGL cms. șef Marius ROGOBETE,

Discuțiile au vizat în mare parte aspecte operative și de organizare, care au reliefat principalele probleme identificate de către organizația noastră sindicală. Agenda discuțiilor s-a axat pe mai multe domenii, enumerând în cele ce urmează temele abordate:


1. RESURSE UMANE
A. LIPSA DE PERSONAL
Este principala problemă ridicată de majoritatea membrilor care ne-au transmis puncte de vedere. Deficitul cu care ne confruntăm, la nivelul Poliției Române, este mult mai mare decât cel din cifrele oficiale, deoarece state de funcții sunt învechite și nu mai corespund realității din teren. Există foarte multe situații când polițiștii efectuează serviciul și de unul singur, putând să ne întâlnim, din nou, cu cazuri precum cel din gara Burdujeni sau Vișeul de Sus.
Solicităm mărirea schemei de școlarizare, atât în Academia de Poliție, cât și în școlile de agenți de poliție, iar în plan secundar, organizarea de concursuri de încadrare din sursă externă, cât mai urgent și/sau transferarea unui număr considerabil de jandarmi, care să suplinească lipsa acută de personal.

R: Reprezentanții conducerii M.A.I.  știu despre această problemă deosebită cu care se confruntă întregi ministerul, motiv pentru care s-au solicitat soluții. Soluții propuse de noi au fost: 

a. Mărirea cifrei de școlarizare pentru școlile M.A.I., inclusiv posibilitatea desfășurării unor sesiuni în cadrul Centrul de Formare și Perfecționare a Polițiștilor ”Nicolae Golescu” Slatina, aspect la care reprezentanții ministerului au fost de acord, rămânând ca în cel mai scurt timp să fie identificate soluțiile necesare punerii în aplicare a acestei măsuri.

b. Transferul unei părți din efectivele de jandarmi către Poliție, având în vedere faptul că aceștia sunt specializați în domeniul Ordinii și Siguranței Publice, iar un asemenea transfer se face tot în cadrul aceluiași minister. La acest punct, s-a căzut de comun acord că într-adevăr această măsură se poate face în beneficiul ministerului și că se vor căuta posibilitățile efectuării acestui demers.

c. Încadrările din sursă externă, unde cei prezenți nu au fost de acord, precizând că soluțiile identificate mai sus ar fi mai oportune pentru M.A.I., punându-se problema școlarizării și pregătirii în domeniu.

 
B. ÎNCADRAREA PE FUNCȚII
Așa cum subliniam mai sus, statele de funcții nu mai corespund realității și prin urmare nici încadrarea pe funcții nu mai este eficientă. Avem atât agenți, cât și ofițeri care sunt încadrați pe funcții diferite, deși au aceleași atribuții în fișa postului. Mai mult decât atât, o mare parte dintre funcții au dispărut din ”stradă” mergând către neoperativ. Nu susținem ideea că la birouri nu este nevoie de personal (cunoaștem necesitățile fiecărei structuri), însă redistribuirea funcțiilor nu este o soluție, ci suplimentarea acestora acolo unde este cazul.
Susținem o reorganizare a statelor de funcții, pentru a nu mai exista aceste discrepanțe între angajați care desfășoară aceleași activități prevăzute în fișa postului, dar sunt salarizați diferit, iar nu în ultimul rând crearea de funcții noi (așa cum s-a putut la Poliția Siguranță Școlară și Poliția Animalelor, sigur se poate și pentru alte structuri mult mai semnificative), pentru acoperirea situațiilor când 1 lucrător suplinește munca a 3-4 angajați.


2. ORDINE PUBLICĂ ȘI ORGANIZARE STRUCTURALĂ
Creare în primă fază de structuri mobile de ordine publică și intervenție în cadrul I.G.P.R. care să aibă ca obiectiv întărirea capacității de răspuns și intervenție în domeniul ordinii publice, domeniu gestionat inclusiv de arma Poliție. Facem mențiunea că în prezent între echipajele ”simple” de ordine publică (fără echipament, pregătire, organizare specifică) și cele de acțiuni speciale, există o discrepanță care creează două situații negative: grevarea structurilor S.A.S. și abaterea de la rolul conceptual de acțiuni speciale, executând misiuni de sprijin operativ în domeniul O.P.(fapt singular și unic în U.E. unde structurile de OP-Intervenție sunt separate de
cele de acțiuni și intervenții speciale) și incapacitatea patrulelor de ordine publică de a gestiona anumite situații cum ar fi cele unde sunt implicate grupuri numeroase de persoane, tulburări grave ale ordinii și liniștii. Apelare la structurile de jandarmi generând o altă situație unicat la nivel european și anume dependența interinstituțională, fiind afectată grav capacitatea I.G.P.R. de a răspunde în timp util și cu forțe proprii la situații limită, în pericol fiind cetățenii și chiar polițiștii.
Solicităm acordarea sprijinului din partea M.A.I., în vederea inițierii demersului I.G.P.R. de a iniția faza I de creare a conceptului de organizarea a structurilor mobile de ordine publică și intervenție, prin crearea patrulelor auto speciale de intervenție.


3. LOGISTICĂ ȘI COMUNICAȚII
A. ASIGURĂRI CASCO
Este o problemă veșnic amânată de structurile de resort. Există foarte multe plângeri din partea colegilor, în ceea ce privește teama de a conduce autospecialele de serviciu, deoarece acestea nu sunt asigurate corespunzător, raportat la modalitatea de utilizare și riscurilor intervențiilor pe care polițiștii le asigură. Nu de puține ori am fost sesizați de colegi care au fost puși să plătească aceste autospeciale, lucru care nu este normal atât timp cât serviciul de utilizare al acestora se face in interes instituțional și personalul este avizat de unitate să conducă aceste mașini.
Susținem încheierea unor polițe de asigurare tip CASCO sau asigurări forfetare, care să ofere
siguranța necesară desfășurării serviciului în condiții optime.

R: Reprezentanții ne-au afirmat că ei cunosc faptul că în teritoriu există deja astfel de asigurări. Din partea F.S.D.R. însă li s-a transmis că acest lucru este fals, iar polițiștii scot tot mai des bani din buzunarul lor pentru a achita autospecialele avariate, lucru inadmisibil în secolul XXI. Aici s-a convenit chiar și asupra ideii de ”leasing operațional”, discuție ce a rămas a fi dezvoltată după o prealabilă aprofundare. 


B. TABLETE CONECTATE LA BAZELE DE DATE, PENTRU AUTOSPECIALELE
DE SERVICIU
Deși suntem în era tehnologiei, ancorați tot mai mult în ceea ce înseamnă aplicații și informatică, nu putem asigura un mediu propice, eficient de lucru pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu pentru colegii care își desfășoară activitatea în operativ. De fiecare dată trebuie să existe o relaționare cu dispeceratele pentru verificare auto și/sau persoane, încărcând astfel și mai mult colegii din centrele operaționale. Vă rugăm să aveți în vedere achiziția de dispozitive electronice cu trafic de date, care să aibă instalate aplicațiile necesare desfășurării serviciului colegilor din operativ, fiind necesar să fie actualizate cu softuri care să le permită accesul la toate bazele de date, precum și realizarea unor alte activități conexe(implementări, realizare de documente polițienești în format electronic, scanarea documentelor, întocmire procese-verbale etc.)


C. SISTEME DE COMUNICAȚII TETRA PENTRU AUTOSPECIALELE POLIȚIEI
ROMÂNE
Deși în cazul noilor autospeciale achiziționate pentru Jandarmeria Română s-au dispus măsuri tehnice de instalare a echipamentelor de comunicații TETRA Motorola MTM-800, în cazul Poliției Române acest lucru nu se întâmplă la nivelul majorității unităților din țară. Acest fapt generează unele disfuncționalități în procesul de comunicare dintre echipajele din teren, aspect ce se răsfrânge asupra eficienței operative.
Vă rugăm să aveți în vedere dispunerea către unitățile de poliție din țară să ia măsuri pentru instalarea acestor sisteme de comunicații pe autospecialele destinate activităților operative, iar acolo unde nu există suficiente stații, să fie achiziționate prin acordul cadru încheiat anul trecut de M.A.I.


D.CONTRACTARE SERVICII ALIMENTARE CARBURANT ȘI CU ALȚI
PARTENERI
Momentan la nivelul Poliției Române există parteneriat de colaborare doar cu Lukoil. Este imperios necesar să existe si alți parteneri care să furnizeze astfel de servicii (similar colegilor de la Jandarmeria Română), deoarece ne întâlnim cu situații în care colegii efectuează și 100-150 km, doar pentru a alimenta câțiva zeci de litri pe care îi primesc ca și normă de carburant, astfel existând ineficiență, în condițiile în care există limitrof subunităților de poliție la care își desfășoară activitatea, stații de alimentare care le pot oferi acest tip de servicii.
Vă solicităm să aveți în vedere încheierea de contracte-parteneriate și cu alți furnizori sau să dați posibilitatea ordonatorilor terțiari de credit să facă acest lucru, fiecare unitate având întindere și specific propriu.


E.ACHIZITIE AUTOSPECIALE TIP VAN
Odată cu schimbarea și înnoirea parcului auto al M.A.I., au început să dispară și ultimele autospeciale tip VAN, pe care Poliția Română le mai avea prin garaje. Noile dotări nu corespund în totalitate nevoilor colegilor care își desfășoară activitatea pe segmentul de ordine și siguranță publică, în cazul unor grupuri mai mari de 2 persoane neexistând posibilitatea transportului la bază sau alte locații.
Este imperios necesar să aveți în vedere, cu proxima achiziție, dotarea structurilor din Poliția Română cu autospeciale tip VAN, acest lucru fiind cunoscut si de către cei aflați la conducerea I.G.P.R.

R: s-a reiterat din nou problema autospecialelor, fiind expuse deficiențele întâmpinate de polițiști de-alungul timpului, iar noile ”autospeciale” nu sunt deloc speciale. Daciile Logan ”proaspăt” achiziționate nu sunt deloc potrivite activităților de ordine publică. Din partea M.A.I. ni s-a transmis că achiziția de Loganuri a survenit ca urmare a intenției de la acea vreme de a sprijini producătorii autohtoni. Aici s-a intervenit din partea noastră și am solicitat ca astfel de ”sprijiniri”, dacă se fac legal, să nu se facă în detrimentul operativ al Poliției. S-a identificat nevoia urgentă de a se achiziționa van-uri pentru efectivele de ordine publică.


F. ACHIZIȚII DE MATERIALE DE PROTECȚIE CONFORME CU SPECIFICUL
MISIUNILOR
În cadrul segmentului de ordine publică din cadrul I.G.P.R. au fost sesizate anumite probleme legate de noile dotări și de lipsa altora. În speță e vorba de cele 8.000 de căști de protecție, a căror model a fost reclamat ca fiind de proastă calitate și care nu oferă garanția siguranței în momentul purtării, fiind un model care se găsește exclusiv în dotarea Poliției Române la nivel european. Acest fapt în contrast cu căștile achiziționate pentru jandarmi, a căror material este net superior și care oferă protecție pe toată suprafața capului. Bastoanele cu electroșoc sunt prea puțin folosite la nivel european iar cele intrate recent în dotarea polițiștilor s-au defectat
sau au fost defecte din fabrică. Lipsa scuturilor implica deficiențe în realizarea unor misiuni de ordine publică, deși nu au fost puține cazurile când a fost nevoie de acest element de protecție. Cele 400 de sisteme de blocare auto sunt foarte bune, dar prea puține.
Licitațiile inițiate de I.G.P.R. care prevăd achiziția de căști să cuprindă aceleași specificații tehnice ca cele de la I.G.J.R.. Vorbim de aceleași riscuri atunci când vine vorba de misiuni care impun purtarea acestor echipamente de protecție. Achiziția de tasere în locul unor bastoane cu electroșoc, a mai multor sisteme de blocare auto și în final, foarte important, achiziția de scuturi de ordine publică pentru efectivele angrenate ocazional în misiuni care impun folosirea acestor materiale.

R: S-a luat în calcul, s-a notat ți urmează să vedem,  pentru că încă nu ni s-a transmis ce înseamnă pentru conducerea M.A.I. termenul de ”scurt timp”.


G. PROIECTUL UNIFORMEI
Accelerarea procesului de adoptare a proiectului de modificare a H.G. 1061/2002 și realizarea unor modificări înaintea adoptării în vederea creării unei uniformei cât mai potrivite și mai sigure. Se impune inițierea unui procedeu de feedback prin testarea noilor uniforme de către polițiștii din teren, înainte de achiziția în masă.
Aplecare specialiștilor D.G.L. asupra propunerilor SIDEPOL pe această temă, în special a celor marcate ca fiind de prioritate maximă.

R:am fost singura organizație sindicală prezentă care a solicitat din nou schimbarea de urgență a uniformei de serviciu pentru polițiști.


H.CONTRACTE CADRU PENTRU SPĂLAREA AUTOSPECIALELOR
Nu de puține ori am avut colegi ”mustrați” pentru faptul că au fost găsiți efectuând serviciul în autospeciale care sunt ”neconforme estetic”. La nivelul majorității unităților de poliție din țară nu există posibilitatea spălării autoturismelor de serviciu, iar acolo unde există, pentru unele subunități este mult prea costisitor să parcurgă zeci sau sute de kilometri până la sediul IPJ, pentru a spăla mașinile.
Prin urmare, pentru evitarea unor astfel de situații în viitor, solicităm încheierea unor contracte de colaborare cu unități specializate în domeniu (similar contractelor de service existente), lăsând posibilitatea fiecărui ordonator de credit să își stabilească bugetul și partenerii în funcție de criterii stabilite de comun acord cu aceștia.

R: cei din minister au subliniat că există blocaje legate de licitații și contestații dacă s-ar opta pentru această variantă, motiv pentru care s-a ales opțiunea construirii de spălătorii în cadrul unităților de polițe astfel încât să se faciliteze accesul pentru toți polițiștii și toate structurile care au în exploatare autospeciale.


I. INVESTIȚII ÎN POSTURILE DE POLITIE SI SECTIILE DIN MEDIUL RURAL
Inclusiv ministrul afacerilor interne a luat la cunoștință, atunci când a preluat mandatul, despre faptul că există grave deficiențe logistice la nivelul subunităților de poliție din mediul rural. Avem posturi fără apă curentă, fără toalete, fără încălzire, fără geamuri, podele sau tavane.
Solicităm intervenția în regim de urgență, pentru remedierea acestor probleme logistice majore, prin efectuarea unei inventarieri și acolo unde este cazul, relocări urgente, deoarece avem și situații în care există oricând posibilitatea să avem colegi vătămați.

R: Ministrul afacerilor interne Lucian BODE a luat act încă de data trecută despre acest aspect, fiind deja întreprinse demersuri pentru reabilitarea unor sedii, dar acest lucru s-ar face în mod etapizat, câte 2-3 deodată. Aici am intervenit și am solicitat să fie demarate urgent investițiile acolo unde unitățile de poliție dispun de resurse financiare, nefiind normal ca o unitate să aștepte altă unitate să termine reparațiile la un sediu.


4. FINANCIAR-JURIDIC
A. NORMA DE HRANĂ
Vă solicităm să aveți în vedere acordarea normei de hrană nr. 6, actualizată, conform prevederilor ordinului comun al structurilor din domeniul ordine publică și siguranță națională. Începând cu data de 15.05.2020 aceasta a fost actualizată la suma de 38 lei/zi, conform indicelui de inflație, de aproape 1 an de zile polițiștii fiind ”furați” cu 120 lei lunar, la salariu.


B. PERMANENȚA ȘI PLATA ORE SUPLIMENTARE
Deși O.M.A.I. 40/2017 privind plata orelor suplimentare în afara programului normal de lucru, nu mai este în vigoare, avem foarte multe unități de poliție(dacă nu majoritatea), care încă mai uzează de bunul simt al lucrătorilor si devotamentul pe care, încă, îl au față de această instituție.
Solicităm să dispuneți transmiterea unor instrucțiuni/precizări/norme pe care să le transmiteți în teritoriu, prin care să readuceți aminte șefilor nemijlociți că trebuie respectat cadrul legal privind planificările si respectarea drepturilor angajaților. În caz contrar, dacă achiesați la modalitatea de lucru pe care o au în acest moment anumiți șefi, vă solicităm să compensați efortul și suprasolicitarea colegilor care sunt planificați astfel, printr-un stimulent, similar celui din 2017 sau încadrarea de personal, conform solicitărilor anterioare, care să compenseze deficitul actual si munca ”la negru”.

NOTĂ: S-a discutat în mod amplu și pe tema noii Legi a salarizării, unde reprezentanții M.A.I. ne-au transmis că va fi redactat un memorandum comun M.A.I.-M.Ap.N., care va servi drept punct de vedere instituțional la procesul de proiectare a legii. Acest memorandum va schița propria viziune a acestei legi a salarizării și va urmări eliminarea inechităților salariale din prezent. 


Pentru structurile de poliție de frontieră și I.G.I., problemele au fost centralizate la nivelul Sindicatului Ropol și prezentate de liderul desemnat să participe la întâlnire, astfel că le veți găsi în comunicatul acestora, parte dintre ele, ce ne-au fost sesizate și nouă, fiind susținute în comun.

În cursul zilei de ieri, anterior ședinței ce a avut loc la sediul M.A.I., organizația noastră sindicală a redactat și a transmis către conducerea ministerului setul cu principalele probleme ridicate și soluțiile identificate. (VEZI ADRESĂ)

Vă vom ține la curent cu stadiul demersurilor și pe acestă cale, vă solicităm să ne comunicați pe adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro  sau orice altă formă de comunicare, problemele pe care le întâmpinați în activitatea zilnică, pentru a putea găsi, împreună, cele mai bune soluții.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

Atasamente