Proiectul final al ordinului privind plata normei de echipare

Așa cum corect v-am informat si acum 1 săptămână (Vezi Comunicat Sidepol), pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, a fost publicat Proiectul de  O R D I N al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor.

Prin proiectul de ordin s-a luat decizia ca începând cu luna octombrie 2023 până la data de 31 decembrie 2024, respectiv până la dotarea integrală cu articolele de echipament, polițiștii vor primi numai echipament în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale, într-o primă teză.

În urma discuțiilor avute de către reprezentanții organizatiei noastre sindicale cu factorii decizionali de la conducerea Inspectoratului General al Poliției Române-Direcția Logistică, cât și cei din Ministerul Afacerilor Interne-Direcția Generală Logistică, pe marginea plății contravalorii sumelor reprezentând norma de echipare a polițistilor, se renunță la modalitatea uzitată până acum, de prorogare a termenului de plată și se dă posibilitatea fiecărei arme din M.A.I. să își stabilească propria traiectorie de dotare cu noul model de uniformă și plată a normei de echipare.

Având în vedere aceste aspecte, se propune modificarea cadrului normativ în sensul renunțării la termenul până la care se pot acorda drepturile de echipament în bani, acest aspect urmând a fi stabilit la nivelul fiecărei structuri, în funcție de gradul de aprovizionare cu articole de echipament model nou, mai ales în contextul în care există diferențe semnificative de termen până la care se pot aproviziona cu articole de echipament unitățile din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Prin urmare, începând cu 01 octombrie 2023 și continuând cu anul 2024, până la finalul acestuia, polististii vor primi banii de echipare și cotă parte din noul model de ținută, în funcție de ce anume solicită fiecare pe fișa individuală de echipare pe care o completează anual, urmând ca aceste drepturi să fie acordate în funcție de gradul de aprovizionare cu articole de echipament model nou și de strategiile de echipare aprobate la nivelul fiecărei unități, în natură sau în bani.

Organizația noastră sindicală va avea un reprezentant desemnat la ședința ce va avea loc la sediul M.A.I., pe acest subiect, fapt pentru care, vă solicităm să ne transmiteți propunerile pe care le aveți privind echiparea polițiștilor cu noul model de uniformă, pe adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro.

INFORMATI-VĂ DIN SURSE SIGURE!!!

Schimbarea suntem noi!

ECHIPA SIDEPOL