Clarificări importante privind drepturile polițiștilor

care vizeaza drepturile banești ale personalului Ministerului Afacerilor Interne fiind, pe care le rezumăm în continuare :

►În anul 2023, incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, fara a se depași valoarea nominala pentru anul 2022.

În anul 2023, incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensatiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022.

Exceptie de la aceasta regula il constituie actualizarea, incepand cu data de 1 ianuarie 2023, a cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional detinut pentru personalul militar, polițiști și politiștii de penitenciare.

In anul 2023, se mentine masura de acordare a majorarii salariale corespunzatoare pentru activitatea desfașurata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale și in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.

De asemenea, munca suplimentara prestata in anul 2023 peste programul normal de lucru de catre personalul cu statut special care are atributii pentru desfașurarea activitatilor deosebite cu caracter operativ sau neprevazut in domeniul ordinii și sigurantei publice, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzator, se platește cu o majorare de 75% din solda de functie/salariul de functie cuvenita/cuvenit, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii. Plata majorarii se efectueaza in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in urmatoarele 60 de zile dupa prestarea muncii suplimentare.

În anul 2023, cuantumul compensației banești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrana, valoarea financiara anuala a normelor de echipare și valoarea financiara a drepturilor de echipament se mențin in plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2022.

A fost emis, așa cum v-am informat (VEZI INFORMARE) O.M.A.I. nr. 181/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare la nivelul Ministerului Afacerilor lnterne a Hotarârii Guvernului nr. 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de aparare, ordine publica și securitate naționala.

Unul din drepturile reglementate de actele normative precizate mai sus este dreptul la acordarea contravalorii transportului pentru efectuarea concediului de odihna sub forma unei sume forfetare, in procent de 25% din salariul de baza minim brut pe tarii garantat in platii.
Dreptul prevăzut mai sus se acordă după efectuarea concediului de odihnă aferent anului calendaristic pentru care se cuvine (inclusiv concediu de odihna suplimentar) sau pentru efectuarea concediului de odihnii restant, in baza unui raport, nefiind necesara prezentarea unui ordin de serviciu.
Se recomandă ca, in perioada concediului de odihna, deplasarea sa se efectueze intr-o alta localitate decat cea in care este situat locul de munca sau domiciliul/reședinta solicitantului.

In anul 2022, acordarea contravalorii transportului pentru efectuarea concediului de odihna se realizeaza numai in masura in care, in intervalul 11.10.2022 – 31.12.2022, personalul solicitant a efectuat/ efectueaza cel putin o zi de concediu de odihna, concediu de odihna suplimentar sau concediu de odihna restant, astfel:
pentru personalul care nu a beneficiat de dreptul de transport aferent concediului de odihna, se acorda suma farfetara stabilita potrivit art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 1198/2022;
pentru personalul care a beneficiat de dreptul de transport aferent concediului de odihna, se acorda diferenta dintre suma farfetara stabilita potrivit art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 1198/2022 și suma incasata potrivit vechilor reglementari.

Există și alte elemente de noutate în ceea ce privește decontarea transportului la și de la locul de muncă, după cum urmează:

– decontarea săptămânală, pentru distanțe cuprinse între 71-300 km;

– decontarea bilunară, pentru distanțe peste 301 km; 

 (*Cele două noi drepturi indicate anterior, pot fi cumulate cu dreptul la decontarea contravalorii chiriei)

-decontarea zilnică la și de la locul de muncă, peste 70 km, în limita sumei forfetare de 63% din salariul minim brut garantat. (Element clarificat și aprobat prin modificarea H.G. 1198/2022, în urma ședinței de la M.A.I. din 21.12.2022).

Distantele kilometrice ce se vor avea in vedere la acordarea sumelor forfetare prevăzute la art. 18 din Hotararea Guvernului nr. 1198/2022 se determina de la punctul de plecare pana la punctul de sosire, respectiv de la adresa de domiciliu sau reședinta pana la adresa locului de munca, pe un singur sens de deplasare.

 Model raport decontare transport

Model raport decont C.O.

⦁ Se mentine masura decontarii pentru personalul militar, politiștii, politiștii de penitenciare și personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica și securitate nationala a serviciillor turistice prestate de orice structura de primire turistica clasificata aflata pe teritoriul Romaniei, achizitionate direct sau prin intermediul unei agentii de turism licentiate, in limita a 1.450 lei anual pentru un salariat.
Nu a fost identificat un temei legal care sa permita o eventuala decontare in cursul anului 2023 a sumelor reprezentand serviciile turistice neprestate in anul 2022, ceea ce înseamnă că mai aveți cîteva zile la dispoziție pentru a prezenta documentația necesară decontării acestui drept.

Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală Financiară, a venit cu o serie de lămuriri în acest sens, document pe care îl postam integral pentru informare corectă.

 VEZI CIRCULARA M.A.I.

Pentru toate informațiile prezentate în acest material, dacă întâmpinați probleme de aplicare la nivelul angajatorului, avem rugămintea să contactati reprezentanții noștri teritoriali sau să ne scrieți la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro, urmînd a vă sprijini în demersurile pe care doriți să le faceți pentru respectarea dreputilor ce vi se cuvin.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

 

 

Atasamente