Decontul transportului pentru polițiști în derivă la M.A.I.

În ziua de 22.09.202, începând cu ora 12.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, s-a desfășurat ședința Comisiei de Dialog Social (mai bine zis s-a mimat), unde organizația noastră a fost invitată, ( Vezi Invitație dialog), având ca obiect proiectul  Ordinului Viceprim-ministrului, Ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne  și proiectul de modificare și completare a HG 1198/2022 privind drepturile de transport pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională și la care reprezentantul nostru a participat și susținut propunerile organizației.

La proiectul Ordinului Viceprim-ministrului, Ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, (vezi comunicat) am solicitat:

-ca la articolul nou introdus, respectiv art.201  (în situații temeinic justificate, fără a aduce atingere prevederilor art. 201 pentru persoanele cărora li s-a menținut avizul psihologic de inaptitudine ca urmare a respingerii contestației de către comisia de resort de la nivelul Centrului, ministrul afacerilor interne analizează și poate dispune o reevaluare psihologică în mod excepțional, condiționată de o solicitare motivată a persoanei evaluate, susținută de indicii temeinice, care pun în mod vădit la îndoială integritatea procedurii de evaluare), să se detalieze sintagma ,,indicii temeinice,, tocmai în ideea de a nu se crea confuzii sau de a da posibilitatea, persoanei care aprobă reevaluarea psihologică, să aprecieze, în mod eronat, existența sau inexistența acestora.

De asemenea, pentru asigurarea unei totale transparențe a evaluărilor psihologice, am mai solicitat ca, la efectuarea evaluărilor psihologice sau analizarea contestațiilor, persoana supusă acestora să aibă posibilitatea de a fi însoțită, în calitate de observator, de către un reprezentant al organizației sindicale din care face parte, precum și analizarea posibilității de mărire a termenului de valabilitate al avizului psihologic, de la 6 la 12 luni.

Cea de-a doua parte a ședinței a fost dedicată discuțiilor pe marginea proiectului de modificare și completare a HG 1198/2022 privind drepturile de transport pe teritoriul național,  (vezi comunicat) ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, discuții foarte aprinse întrucât reprezentanții M.A.I., cu toate că nu sunt inițiatorii acestui proiect, s-au raliat la modificările și completările inițiate de către M.Ap.N., chiar dacă aceste modificări și completări elimină o parte substanțială dintre beneficiarii drepturilor de transport.

Prin introducerea sintagmei ,,pentru personalul militar și polițiștii mutați in interes de serviciu,, s-a dorit și obținut eliminarea din categoria beneficiarilor drepturilor de transport a personalului contractual, cu toate că această categorie beneficia pe prevederile actualei H.G. de decontarea cheltuielilor de transport.

La solicitarea organizației noastre, ca personalul contractual să beneficieze în continuare de drepturile de transport, prin eliminarea sintagmei susmenționate, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au argumentat că, prin modificările și completările actuale, referitoare la personalul contractual, s-a dorit clarificarea și nu eliminarea, personalului contractual dintre beneficiarii drepturilor de transport, întrucât acest drept, conform legislației actuale, se acordă doar militarilor și polițiștilor, ca și compensație pentru disconfortul creat de către angajator, prin numirea acestora, în interesul serviciului, într-o altă localitate decât cea de domiciliu, discomfort care, în opinia acestora, nu este creat și personalului contractual, întrucât această ultimă categorie, prin contractul individual de muncă, cunoaște, încă de la momentul aplicării pentru postul vizat, localitatea unde își va desfășura serviviciul, având astfel posibilitatea de a aplica sau nu pentru respectivul post.

În logica precizărilor oferite de către reprezentanții M.A.I., deducem faptul că ,,specialiștii,, care au contribuit la elaborarea H.G.nr.1198/2022, sunt vinovați prin includerea personalului contractual în rândul beneficiarilor drepturilor de transport, creând, în mod nejustificat, nemulțumiri, în rândul angajaților, sau putem gândi mai departe, că s-a dorit doar efectuarea unui test de impact bugetar.

Noile modificări și completări nu mai dau posibilitatea ca drepturile de transport săptămânal și/sau bilunar să mai poată fi cumulate cu compensația pentru chirie, motivându-se prin aceea că, în viitorul apropiat, se va actualiza compensația de chirie la prețul pieței imobiliare, însă organizația noastră a solicitat eliminarea acestei modificări, deoarece, atât militarii cât și polițiștii ,,au podul plin de promisiuni,,.

(Adresă propuneri SIDEPOL)

Pe fondul lipsei acute de personal, ca rezultat al pensionărilor masive, demisiilor sau neatractivității urmării de către tineret a unei cariere în instituțiile de forță ale statului, a salarizării precare, a lipsei de predictibilitate în carieră, orice ajustare sau eliminare a unora dintre drepturile financiare acordate, cu orice titlu, angajaților din familia ocupațională apărare, ordine publică și securitate națională, va duce, în timp la intrarea în incapacitate funcțională a acestor instituții, care, și așa, sunt erodate, pe fondul incapacității clasei politice de a crea un fundament legislativ în concordanță cu nevoile, atât ale angajaților, cât și ale societății civile – beneficiară, în mod direct, a serviciilor furnizate de către acest sistem.

Pe această cale, transmitem guvernanților de faptul că, în cazul în care nu vor ține cont de solicitările angajaților familiei ocupaționale apărare, ordine publică și securitate națională și vor continua să facă economii pe spatele acestora, să fie pregătiți cu privire la reacția acestora, manifestată sub forma unor  proteste de anvergură și durată, cu consecința ca, pe viitor, guvernanții să fie pregătiți să furnizeze servicii de apărare, ordine publică și securitate națională, prin ,,importarea,, unor lucrători din țari situate în Sud-Estul Asiei.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL!