M.A.I. încercați să ne convingeți că faceți modificările cerute și așteptate.

În ziua de 12.10.2023, începând cu ora 13.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, s-a desfășurat ședința Comisiei de Dialog Social, unde organizația noastră a fost invitată, având ca obiect  un pachet de modificări legislative compus din:

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare; 

Proiect Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii siguranței rutiere; 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și substanțe cu efecte psihoactive și la care reprezentantul nostru a participat și totodată a susținut propunerile organizației.

La proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și substanțe cu efecte psihoactive  (vezi comunicat) am solicitat printre altele și:

– înăsprirea pedepselor pentru infracțiuni ce au ca obiect producerea, traficul, deținerea de droguri și substanțe psihoactive, precum și a infracțiunilor conexe;

– eliminarea celor trei noi articole propuse a fi introduse la art. 16, respectiv alin. 21-23 și care reglementează confiscarea specială în întregime sau în parte a autovehiculelor folosite la săvârșirea infracțiunilor ce fac obiectul prezentului proiect de lege, sau în care s-au găsit droguri de mare risc, indiferent de cantitate, deoarece în forma propusă ar duce la unele înscenări în scop de răzbunare asupra unor polițiști sau la reglări de conturi între diverse grupuri de infractori. Am propus eliminarea acestora, deoarece confiscarea specială este prevăzută în mod special în codul de procedură penală , fiind bine definită și fără a lăsa loc de interpretări.

Referitor la proiectul Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii siguranței rutiere, (vezi comunicat) am solicitat de asemenea, printre altele:

la art. 38, s-a propus introducerea unui nou alineat, respectiv alin.2 care prevede că „Polițistul rutier este obligat să solicite efectuarea testării persoanelor prevăzute la alin. (1) în vederea stabilirii prezenței alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminară a prezenței în organism a unor substanțe psihoactive atunci când:

a) în vehicul sunt identificate recipiente cu alcool ce prezintă urme de consum sau substanțe care pot avea efecte psihoactive;

b) persoana figurează în evidențele poliției că a săvârșit infracțiunile prevăzute la art. 336, art. 337 sau art. 338 din Codul Penal, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată sau contravenția prevăzută la art. 102 alin. (3) lit. a).

Deoarece am sesizat intenția ministerului de a pasa întreaga responsabilitate pe umerii polițiștilor ce au calitatea de polițist rutier, a unor evenimente viitoare cu impact media negativ, fără a se ține cont că aceste prevederi sunt practic imposibil de transpus în realitate, în raport de resursa umană avută la dispoziție cât și din punct de vedere al asigurării logistice cu tehnica necesară am propus schimbarea sintagmei: Polițistul rutier este obligat să solicite efectuarea testăriicu: Polițistul rutier poate să solicite efectuarea testării

– am solicitat eliminarea modificărilor aduse art. 1091 care prevăd că – în cazul contravențiilor prevăzute la art. 102 alin. (1) pct. 14 și la art. 105 nu sunt aplicabile dispozițiile art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Prin aceste modificări, inițiatorul proiectului, practic lipsește de substanță atributul exclusiv al agentului constatator de a stabili prin propriile simțuri gravitatea faptei săvârșite de contravenient prin raportare la gradul de pericol social al acesteia. Să înțelegem că se dorește implementarea unui ,,plan de amenzi”?

 Însă cele mai aprinse dezbateri au avut loc pe tema Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, (vezi comunicat) cu precizarea că acestea au fost puse în dezbatere pe modul repede înainte, având în vedere timpul redus de la punerea în transparență decizională și până la ședința de dialog social, astfel încât să fie trecute prin ședință anumite propuneri, care din punctul nostru de vedere sunt umilitoare la adresa polițiștilor.

Astfel, organizația noastră a făcut mai multe propuneri, dintre care ne vom referi la cele cu impact negativ asupra polițiștilor, după cum urmează:

– eliminarea lit. g) din art. 42, ce prevede obligativitatea polițistului de a susține evaluarea comportamentului simulat, dispusă în condițiile prezentei legi, deoarece  această propunere de modificare poate fi folosită ulterior de către șefi, în mod arbitrar, în scop de răzbunare, ca o veritabilă armă alături de ,,trimiterile la evaluare psihologică”, împotriva polițiștilor considerați incomozi și nu numai.

  Mai mult, evaluarea comportamentului simulat, nu este o metodă științifică cu rezultate sigure, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care nu este considerată mijloc de probă în procesul penal.

– în ceea ce privește modificările propuse prin introducerea art.431, alin.3, care prevede faptul că testarea aerului expirat, în vederea stabilirii prezenței în organism a alcoolului, se face și atunci când polițistul solicitat să se prezinte la serviciu, în afara programului de lucru stabilit, informează șeful ierarhic referitor la un eventual consum recent de băuturi alcoolice, am propus ca testarea în cauză să se efectueze în localitatea în care se află polițistul.

Am susținut că nu se justifică deplasarea polițistului la locul de muncă, doar pentru a confirma faptul că se află sub influența băuturilor alcoolice, acesta neputând să efectueze activitățile pentru care a fost solicitat, astfel că polițistul în cauză ar fi obligat să suporte contravaloarea deplasării la și de la locul de muncă, având în vedere și faptul că, aflându-se sub efectul băuturilor alcoolice, nu poate conduce autovehiculele, fiind nevoit să apeleze la alte mijloace de deplasare.

– am suținut ca art. 431  în cazul în care se stabilește că lucrătorul de poliție supus testării aerului expirat iar rezultatul este unul pozitiv și, în caz pozitiv, să fie completat cu prevederea prelevării de mostre biologice, dându-se astfel posibilitatea polițistului testat să dovedească inexistența alcoolului în organism.

În motivarea propunerilor noastre, aducem ca argument și faptul că, în momentul testării cu aparatele Drug-Test și cele AlcoolTest/Druger, acestea prezintă erori de minim 30%, indicând rezultate fals-pozitive a testelor efectuate.

Deoarece discuțiile pe această temă sunt unele ample și  care necesită aprofundarea în amănunt a propunerilor de modificare și aducerea acestora în acord cu argumentele fiecăreia dintre părți, s-a stabilit de comun acord ca în perioada imediată să se mai desfășoare cel puțin o ședință de dialog social, în care  va fi prezentat un nou proiect de lege care să cuprindă propunerile organizațiilor sindicale.

Pe cale de consecință, așteptăm propunerile dumneavoastră pe adresa de mail a organizației noastre pentru a le integra în fundamentarea noastră.